Begeleiding bij ouderschap

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Vaak wordt gedacht dat je de opvoeding er ‘gewoon’ even bij doet. In de praktijk blijkt het een stuk ingewikkelder te zijn. Ouderschap is een behoorlijke opgave met de nodige uitdagingen. Soms loopt het niet zoals je zou willen. Je komt jezelf waarschijnlijk in allerlei opzichten tegen en misschien maak je je zorgen over het gedrag van je kind. Als de communicatie tussen jou en je kind lastig wordt, kan dat veel gedachten en gevoelens oproepen bij jou als ouder. Vaak ligt de focus op het kind en het gedrag. Wat ik een interessante vraag vind, is of er sprake is van een lastig kind of heeft het kind het lastig? Ik zie het gedrag als uitnodiging om te kijken wat er speelt, wat wil het kind vertellen met het gedrag? Verschillende leeftijdsfasen vragen verschillende manieren van omgaan met je kind. Hoe beweeg je mee met jouw kind(eren)? Het komt ook geregeld voor dat een kind individuele problematiek heeft. Soms is het voor ouders moeilijk te begrijpen wat er gebeurt en wat een kind dan nodig heeft. In een aantal gevallen kan het helpend zijn om mee te kijken in de thuissituatie om te zien hoe de omgang met elkaar is en wat aanknopingspunten zijn voor verbetering.   

Een aantal voorbeelden wanneer hulp bij ouderschap kan helpen:

  • Er zijn botsingen en conflicten tussen jou en je kind, meer dan je zou willen
  • Je zou meer inzicht willen krijgen in jezelf, je partner, je kind en de situatie waar je steeds tegenaan loopt
  • Je wil op een liefdevolle manier grenzen stellen, zonder snel terug te vallen op belonen en straffen
  • Je wil de relatie met je kind verbeteren
  • Er is veel onderlinge strijd tussen je kinderen
  • Je wil meer plezier en vertrouwen ervaren in je rol als ouder
  • Je twijfelt of jouw manier wel de juiste manier is
  • Je kwaliteiten als ouder effectiever benutten
  • Jullie als partners hebben grote verschillen in visie
  • Je ervaart het ouderschap als zwaar en kan wel een luisterend oor gebruiken

Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met me op. Ik hoor graag van je!

Contact

Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met me op. Ik hoor graag van je!