Registraties

Ik ben geregistreerd bij de volgende organisaties:

NVRG
De NVRG is een beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten. De NVRG is één van de erkende specialistische psychotherapie verenigingen in Nederland en is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van de systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen en zijn gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten. Hier vind je de folder van de NVRG, waarin informatie te vinden is over systemisch kijken, werken en (be)handelen. www.nvrg.nl

NVPA
Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek.
www.nvpa.org

SKJ
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Professionals kunnen zich registreren en na 5 jaar herregistreren. Daarbij moeten zij aantonen dat ze hun vakbekwaamheid op peil houden. De geregistreerde professionals houden zich aan de voor hen geldende professionele standaarden en vallen onder het tuchtreglement van SKJ. www.skjeugd.nl

Stichting RBCZ
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. www.rbcz.nu

SCAG
De SCAG is de brancheorganisatie van complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Hierdoor kun je rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). http://www.scag.nl