Over Mij

Psycholoog, gezinstherapeut & Geboortecoach

Kimberley Roerdink

Zoals de website al zegt, mijn naam is Kimberley. Ik ben getrouwd en moeder van een zoon (2014) en twee dochters (2016 en 2018). Sinds ik moeder ben geworden is een compleet nieuwe wereld voor me open gegaan. Een zoektocht naar wie ik ben, wie ik wil zijn, meer in contact komen met mijn (moeder)gevoel en een opvoedstijl die bij mij past. Een ontwikkeling die nooit klaar is, welke gepaard gaat met twijfels, fouten maken en onzekerheden, maar ook met groei, vreugde, trots en prachtige lessen.

Mijn passie voor geboortes

Toen ik in 2014 voor het eerst zwanger was hebben mijn man en ik samen een cursus gevolgd, waardoor we dachten goed voorbereid te zijn. Mijn eerste bevalling was oké, maar met de kennis die ik daarna opdeed hadden we het achteraf heel anders aangepakt. In de aanloop naar de geboorte van ons tweede kindje heb ik veel informatie opgezocht, heb ik bewuste keuzes gemaakt in wat ik wilde en ben ik de bevalling met veel vertrouwen tegemoet gegaan. Het was een prachtige ervaring, maar vanwege een complicatie tijdens de bevalling werd mij geadviseerd om bij een volgende bevalling in het ziekenhuis te bevallen. Ik heb de complicatie niet als vervelend ervaren en voelde direct twijfels bij het advies toen dat gedeeld werd.

Tijdens mijn derde zwangerschap heb ik opnieuw veel bijgeleerd en heb ik een bijzondere weg afgelegd om keuzes te maken die voor mij goed voelden, ongeacht de mening van anderen. Een proces waarin ik dichter tot mezelf ben gekomen. Ik heb ervaren dat je als zwangere vrouw heel stevig in je schoenen moet staan om het op je eigen wijze te mogen doen. Hoe beter je geïnformeerd bent, hoe beter je keuzes kunt maken die goed voelen. In gesprekken met vrienden, kennissen en collega’s merk ik dat er veel angst heerst rondom bevallen, terwijl het iets heel natuurlijks is. Vrouwen doen dit tenslotte al duizenden jaren. Een kindje op de wereld zetten is een gebeurtenis die je nooit meer vergeet. Ik wens dat alle aanstaande ouders een bekrachtigende ervaring mogen hebben, ongeacht het verloop van de bevalling. Ik geloof echt dat dat kan!

Zwangerschap, bevallen, opgroeiende kindjes, ik vind het prachtig! Direct na mijn eerste bevalling zei ik ‘dit wil ik nog eens meemaken’, wat een magische gebeurtenis. Door die ervaring is mijn passie voor geboortes ontzettend duidelijk geworden. Na iedere volgende bevalling werd de passie nóg groter.

Na de laatste bevalling eind 2018 heb ik serieus overwogen om het roer om te gooien en verloskunde te gaan studeren. Echter bleek tijdens die zoektocht dat dat toch niet passend was. De pre- en perinatale psychologie, geboorte benaderen vanuit vertrouwen en de transformatie naar ouderschap is wat me ontzettend interesseert en dichtbij me staat als mens. Thema’s die goed aansluiten bij mijn opleidingsachtergrond en werkervaring.

Met het aanbieden van geboortecursussen hoop ik bij te kunnen dragen aan een goede start van ouder en kind. Naast de reguliere controles tijdens een zwangerschap wordt door veel vrouwen extra begeleiding als prettig ervaren. Helaas is door het huidige zorgsysteem naast het fysieke aspect tijdens de zwangerschap, weinig ruimte voor emotionele en relationele aspecten. En juist in deze bijzondere periode van je leven, kwetsbaar en krachtig tegelijk, is aandacht voor jezelf en je relaties extra waardevol.

Mijn passie voor het ouderschap

Na mijn studie Psychologie startte ik als MultiSysteemTherapeut, waarbij ik werkte met gezinnen met forse problemen bij jongeren. Ik heb hier van mogen leren dat ieder mens en ieder gezin een eigen verhaal heeft, het heeft mij milder leren kijken. Het heeft mij ook laten zien en begrijpen dat wat er gebeurt tussen mensen ontzettend belangrijk is. Ik volgde de postmaster opleiding tot relatie- en gezinstherapeut, waarmee ik mijn kennis heb aangevuld. Ik heb alle opgedane kennis in de praktijk mogen brengen binnen verschillende jeugdzorg organisaties.

Met de komst van mijn eigen kinderen mag ik zelf ervaren hoe mooi en uitdagend het gezinsleven kan zijn. De zoektocht naar de opvoedstijl die bij mij (en mijn partner) past startte direct na de komst van mijn eerste kind. Het vormen van een gezin heeft voor mij als een aardverschuiving gevoeld. Ik dacht te weten hoe ik het zou willen doen, maar in de praktijk bleek het compleet anders te zijn. Wat voelt goed richting mijn kind? Hoe gaan we dit samen doen als ouders? Welke keuzes hebben we allemaal te maken en hoe weten we dat we de ‘juiste’ keuzes maken? En dan al die meningen van anderen, wat moeten we daarmee? Een zoektocht die nog altijd voortduurt. In sommige situaties is het overduidelijk. Dan weet ik wat goed voelt en wat ik wil voor mijn kinderen. In andere situaties word ik onzeker en slaat de twijfel toe. En toch, stap voor stap komen we samen verder, groeien we als gezin en groei ik als individu. Mijn visie op het ouderschap bepaalt mijn basishouding. Kinderen in de basis als goed zien. Gedrag van kinderen zien als communicatie. Bewust zijn van het feit dat we sowieso fouten maken als ouder, met daarna ruimte voor herstel. Bereid zijn te kijken naar jezelf biedt ruimte om je kind te helpen zich te ontplooien en bij te dragen aan zijn/haar welbevinden.

Op het gebied van ouderschap laat ik mij inspireren door het gedachtengoed van onder andere Aletha Solter (Aware Parenting), Alfie Kohn (Onvoorwaardelijk Ouderschap) en Haim Omer (Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit). In november 2020 ben ik met veel plezier gestart met het jaartraject Ouders begeleiden naar Afgestemd Opvoeden van Jurgen Peeters. Opvoeden gaat voor mij over authenticiteit en een bepaalde grondhouding als ouder. Voorleven is wat mij betreft de meest krachtige ‘methode’, kinderen leren tenslotte door te kijken naar anderen. Dat vraagt bewustwording over het eigen handelen, reflectie en goed in contact staan met jezelf.