Gezinstherapie

Soms loopt het in een gezin anders dan je graag zou willen. Misschien is de harmonie verdwenen, gaat iedereen zijn eigen weg en is er weinig contact, zijn er onderling veel irritaties of zijn er grote zorgen over een of meerdere gezinsleden.

Met behulp van gezinsgesprekken gaan we werken aan wat nodig is om de gezinssituatie te verbeteren. Er is aandacht voor wat er goed gaat en wat er knelt. We bespreken welke factoren van invloed zijn geweest op jullie gezinsleven. Je kan hierbij denken aan ziekte, verlies, of een overgangsfase zoals bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of de puberteit. Vaak worden situaties allemaal op een eigen manier beleefd. Stilstaan bij ieders perspectief helpt om meer begrip te krijgen voor elkaar. Tijdens de gesprekken wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen die voor iedereen in het gezin werken.

Gesprekken kunnen in verschillende samenstellingen plaatsvinden, bijvoorbeeld met één van de ouders en één van de kinderen, alleen met de kinderen of alleen met de ouders. We doen dit in onderling overleg, zodat je begrijpt wat er gebeurt.

Op naar meer begrip en verbinding binnen het gezin!